Резюме

2009. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Szkoła Języka I Kultury Polskiej.

Ukończyła kurs języka polskiego «Polski dla Najlepszych» obejmujący 60 godzin zajęć (4 punkty ECTS).

2010. Centrum Języka Polskiego I Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestniczyła w wakacyjnym Kursie Języka Polskiego I Kultury Polskiej.

2011. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Centrum Języka I Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców.

Uczestniczyła w Praktykach Językowych.

 

В 2011 году с отличием окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «Филология». Квалификация: Филолог. Преподаватель по специальности «Филология».

В 2011-2013 гг. преподаватель РКИ в НГПУ (кафедра современного русского языка), НГТУ (кафедра русского языка).

С 2017 года и по настоящее время является старшим преподавателем кафедры теории языка и межкультурной коммуникации, НГПУ.

Последнее изменение: Среда, 24 Октябрь 2018, 17:04